Vyhlásenie o ochrane súkromia

Platné od: december 2017

Nasledujúce vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na webovú stránku j-mn.book.direct, ktorú vlastní a spravuje ubytovanie J Hotel. Toto vyhlásenie opisuje, akým spôsobom zbierame a používame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na našej webovej stránke: j-mn.book.direct. Dokument tiež špecifikuje dostupné možnosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov a ako môžete k týmto údajom pristupovať a upravovať ich. Vyhlásenie o ochrane súkromia môžeme z času na čas zmeniť, a preto navštevujte túto stránku pravidelne, aby ste mali vždy aktuálne informácie.

Aký typ osobných údajov zhromažďujeme.

Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, patria:

 • Vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa;
 • Údaje o kreditnej karte (typ karty, číslo kreditnej karty, meno držiteľa karty, dátum vypršania platnosti a bezpečnostný kód);
 • Informácie o pobyte hosťa vrátane dátumu príchodu a odchodu, špeciálnych požiadaviek hosťa, preferovaných služieb, ktoré ponúkate (vrátane preferovaných izieb, vybavenia alebo akýchkoľvek iných využitých služieb);
 • Údaje týkajúce sa vašich marketingových preferencií, ktoré poskytujete alebo uvediete v rámci prieskumov, súťaží či propagačných ponúk;

Pri návšteve našej webovej stránky a to aj vtedy, ak si nevytvoríte rezerváciu, môžeme zhromažďovať niektoré údaje, ako je vaša IP adresa, typ prehliadača, ktorý používate a informácie o operačnom systéme vášho počítača, verziu aplikácie, nastavenia jazyka a stránky, ktoré sa vám zobrazili. V prípade, že používate mobilné zariadenie, môžeme tiež zhromažďovať údaje, ktoré identifikujú toto zariadenie, údaje týkajúce sa typu zariadenia, jeho nastavenia a charakteristík a informácie o polohe. Pri vytváraní rezervácie náš systém registruje, z akého zariadenia a cez ktoré webové stránky ste rezerváciu vytvorili. Ak vás na základe týchto údajov môžeme identifikovať ako osobu, spomenuté údaje sa považujú za osobné údaje a sú tak predmetom tohto vyhlásenia o ochrane súkromia.

Môžete si tiež vybrať, aké osobné údaje (ak vôbec) nám chcete poskytnúť. Ak sa však rozhodnete neposkytovať nám určité údaje, môže to ovplyvniť niektoré vaše transakcie s nami.

Ako zbierame, používame a zdieľame vaše osobné údaje?

 • Rezervácie: Vaše osobné údaje používame na dokončenie a spravovanie vašej online rezervácie.
 • Služby zákazníkom: Vaše osobné údaje používame na poskytovanie zákazníckeho servisu.
 • Hodnotenia hostí: Vaše kontaktné údaje môžeme použiť na to, aby sme vás po skončení pobytu e-mailom vyzvali na zanechanie hodnotenia. Vďaka tomu si budú môcť ďalší hostia vybrať ubytovanie, ktoré im najviac vyhovuje.
 • Marketingová činnosť: Vaše údaje tiež používame na marketingové aktivity, a to v súlade so zákonom.
 • Iná komunikácia: V niektorých prípadoch vás môžeme kontaktovať e-mailom, poštou, telefonicky alebo prostredníctvom SMS v závislosti od toho, aké kontaktné údaje ste nám poskytli. Dôvodov môže byť niekoľko:
  • V prípade potreby spracovania vašej požiadavky a odpovede na ňu.
  • V prípade, že ste online rezerváciu nedokončili, vám môžeme zaslať upozornenie na pokračovanie v rezervácií. Myslíme si, že táto doplnková služba je pre vás užitočná, nakoľko vám umožní pokračovať v rezervácii bez potreby opätovného hľadania ubytovania či vypĺňania rezervačných údajov.
  • Po využití našich služieb vám môžeme zaslať dotazník alebo vás požiadať o poskytnutie hodnotenia našej webovej stránky.
 • Právne účely: V niektorých prípadoch môžu byť vaše osobné údaje použité pri riešení právnych sporov, pri vyšetrovaní či dodržiavaní právnych predpisov.
 • Odhaľovanie a prevencia voči podvodom: Vaše údaje môžeme použiť na odhaľovanie alebo prevenciu podvodov a iných nezákonných a nežiaducich činností.
 • Zlepšovanie našich služieb: Vaše osobné údaje využívame tiež na analytické účely, na zlepšenie našich služieb, užívateľského komfortu a zlepšovania funkcionality a celkovej kvality našich online služieb.

Pri spracovaní údajov, ako je uvedené vyššie, vychádzame z nasledujúcich právnych základov:

 • Plnenie zmluvy: Využitie vašich údajov môže byť nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli. Ak napríklad využívate naše služby na vytvorenie online rezervácie, vaše údaje budeme potrebovať na to, aby sme si mohli splniť povinnosť a dokončiť a spravovať rezerváciu v rámci plnenia zmluvy s vami.
 • Oprávnené záujmy: Vaše údaje môžeme použiť na oprávnené záujmy, ako je poskytnutie toho najvhodnejšieho obsahu webových stránok, e-mailov a newslettrov, vylepšenie a propagácia našich produktov, služieb a obsahu našich webových stránok, ďalej tiež administratívne účely, odhaľovanie podvodov a právne účely.
 • Súhlas: V prípade použitia vašich osobných údajov na účely priameho marketingu sa spoliehame na váš súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí nás kontaktovať na jednej z adries uvedených na konci tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia.

Ako zdieľame vaše osobné údaje s tretími stranami?

 • Booking.com: Spojili sme sa so spoločnosťou Booking.com B.V., ktorá sídli na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko (www.booking.com) (ďalej ako „Booking.com“), aby sme vám mohli ponúknuť naše online rezervačné služby. Znamená to, že my poskytujeme obsah tejto webovej stránky a vy si vytvoríte rezerváciu priamo s nami, ktorá je následne spracovaná cez Booking.com. Údaje, ktoré uvediete na tejto platforme, budú preto zdieľané so spoločnosťou Booking.com a jej affiliate partnermi. Tieto údaje môžu zahŕňať osobné údaje, ako sú vaše meno, kontaktné údaje, údaje o platbe, mená hostí, ktorí cestujú s vami a preferencie, ktoré uvediete pri vytváraní rezervácie. Viac informácií o Booking.com si môžete pozrieť na stránke O spoločnosti Booking.com.
  Booking.com vám pošle e-mail s potvrdením rezervácie, ďalší e-mail pred vaším príchodom a e-mail s informáciami o okolí a našom ubytovaní. Booking.com vám za pomoci miestnych kancelárii bude tiež poskytovať medzinárodný zákaznícky servis, ktorý je k dispozícii 24 hodín denne vo viac ako 20 jazykoch. Zdieľanie vašich údajov s medzinárodným zákazníckym servisom umožní zamestnancom servisu reagovať v prípadoch, keď budete potrebovať asistenciu. Spoločnosť Booking.com môže využívať vaše informácie na technické, analytické a marketingové účely, ako je ďalej uvedené v podmienkach ochrany súkromia spoločnosti Booking.com. To znamená, že vaše údaje môžu byť tiež zdieľané s ostatnými členmi Booking Holdings Inc. (Agoda.com, Rentalcars.com a Kayak.com) na analytické účely, aby vám tak mohli byť poskytované služby upravené vašim potrebám a ponuky zamerané na cestovanie, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé. Prípadné otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou Booking.com nás kontaktujte na adrese customer.service@booking.com.
 • BookingSuite: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať so spoločnosťou BookingSuite, ktorá sídli na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko (suite.booking.com). Ide o spoločnosť, ktorá spravuje túto webovú stránku. BookingSuite poskytne vaše údaje spoločnosti Booking.com na vyššie spomenuté účely.
 • Poskytovatelia služieb tretích strán: Na spracovanie vašich osobných údajov v našom mene môžeme tiež využiť poskytovateľov služieb. Takéto spracovanie bude prebiehať na účely ako sprostredkovanie platieb za pobyty, rozosielanie marketingových materiálov alebo na analytické podporné služby. Títo sprostredkovatelia služieb sú viazaní uznesením o zachovaní dôveryhodnosti a vaše osobné údaje nesmú použiť na vlastné alebo iné účely.
 • Príslušné orgány: Osobné údaje sprístupňujeme v prípade presadzovania práva a vládnym orgánom v prípade, že to vyžaduje zákon alebo je to potrebné z dôvodu prevencie, odhaľovania a stíhania trestných činov a podvodov.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie služieb pre vás, na vyhovenie platným právnym predpisom (vrátane tých o uchovaní dokumentov), na riešenie sporu s ktoroukoľvek stranou a na ďalšie účely, ktoré umožňujú naše podnikanie. Všetky osobné údaje, ktoré uchovávame, podliehajú tomuto vyhláseniu o ochrane súkromia.

Aké bezpečnostné opatrenia sú použité na ochranu vašich osobných údajov?

V súlade s platnými zákonmi o zabezpečení údajov dodržiavame primerané postupy, aby sme zamedzili neautorizovanému prístupu k osobným údajom a ich zneužitiu. S cieľom chrániť a zabezpečiť osobné údaje, ktoré nám poskytujete, používame adekvátne business systémy a postupy. Využívame tiež bezpečnostné procedúry a technické a fyzické obmedzenia pre prístup k osobným údajom a ich použitie na našich serveroch. Prístup k osobným údajom má iba autorizovaný personál, ktorý s dátami pracuje.

Ako môžete svoje osobné údaje kontrolovať?

Vždy máte právo na kontrolu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Prehľad týchto údajov si môžete vyžiadať zaslaním e-mailu na nižšie uvedenú adresu. Do predmetu e-mailu, prosím, napíšte „Žiadosť o prístup k osobným údajom“, aby sme vašu požiadavku mohli spracovať čo najrýchlejšie.
Môžete nás kontaktovať tiež v prípade, že si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás evidujeme sú nesprávne, že už nie sme oprávnení používať vaše osobné údaje alebo ak máte iné otázky týkajúce sa použitia vašich osobných údajov alebo Vyhlásenia o ochrane súkromia. Kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom e-mailu alebo poštou pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie. Vašou žiadosťou sa budeme zaoberať v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov.

Kto je zodpovedný za spracovávanie vašich osobných údajov?

J Hotel, Sukhbaatar District, 1-r Khoroo, Zamchdiin Gudamj - 34, Sukhbaatar, 014220 Ulaanbaatar, Mongolsko. Ak máte akékoľvek návrhy alebo pripomienky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, pošlite e-mail na adresu info@jhotel.mn.